Putno osiguranje

Preporučujemo putno osiguranje: osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu te osiguranje za slučaj otkaza putovanja.

Prilikom rezerviranja putnih aranžmana kod nas u agenciji možete sklopiti policu putnog osiguranja Croatia osiguranja i Uniqa osiguranje